• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    بازدید مدیرکل راه شهرسازی از پرندک

    مجید رضا نصراله نژاد مدیر کل راه شهرسازی استان مرکزی به همراه سه معاونت خود، زندی فر معاون راهداری، بیات معاون شهر سازی، آخانی معاون املاک اداره کل و حاجتی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان زرندیه از پروژه پل دوم در حال احداٍث محور قدیم تهران ساوه محدوده شهر پرندک بازدید نمودند

    ، که پس از بازدید جلسه ای با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار شد،در این جلسه مدیر کل راه و شهر سازی از نوسازی بافت فرسوده شهر پرندک در اولین جلسه کمیته امور زیر بنایی استان خبر داد و اعلام نمودند که مطالعه زیر گذر ورودی شهر پرندک  و اسفالت مسیر 2700 متری پرندک به پیک که شهر پرندک را به اتوبان تهران ساوه نزدیک مینماید اجرایی خواهد شد.