• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    لکه گیری خیابان های سطح شهر

    با توجه به فرارسیدن سال جدید،بهار طبیعت اجرای لکه گیری معابر وخیابان های سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری پرندک اجرا شد 

    کاربر: حمید فرقانی