• امروز سه شنبه, 03 مهر 1397 - Tue 09 25 2018
  • شهرداری پرندک

    لکه گیری خیابان های سطح شهر

    با توجه به فرارسیدن سال جدید،بهار طبیعت اجرای لکه گیری معابر وخیابان های سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری پرندک اجرا شد 

    کاربر: حمید فرقانی