• امروز سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 - Tue 04 24 2018
  • شهرداری پرندک

    بهسازی بلوار جمهوری اسلامی

    عملیات اجرایی بهسازی بلوار جمهوری اسلامی توسط واحد عمران و فنی شهرداری پرندک آغاز گردید.

    کاربر: حمید فرقانی