• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    بهسازی بلوار جمهوری اسلامی

    عملیات اجرایی بهسازی بلوار جمهوری اسلامی توسط واحد عمران و فنی شهرداری پرندک آغاز گردید.

    کاربر: حمید فرقانی