• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    تصادف

    گزارش تصویری از امداد رسانی واحد آتش نشانی شهرداری پرندک در حادثه تصادف د راتوبان تهران ،ساوه

    کاربر: حمید فرقانی