• امروز سه شنبه, 03 مهر 1397 - Tue 09 25 2018
  • شهرداری پرندک

    تصادف

    گزارش تصویری از امداد رسانی واحد آتش نشانی شهرداری پرندک در حادثه تصادف د راتوبان تهران ،ساوه

    کاربر: حمید فرقانی