• امروز سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 - Tue 04 24 2018
  • شهرداری پرندک

    تجلیل از شهردار

    مهندس محمد رضا منصوری نماینده مردم ساوه وزرندیه د رمجلس شورای اسلامی از باقر ایمانی شهردار پرندک  تجلیل کرد.

    کاربر: حمید فرقانی