• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    تجلیل از شهردار

    مهندس محمد رضا منصوری نماینده مردم ساوه وزرندیه د رمجلس شورای اسلامی از باقر ایمانی شهردار پرندک  تجلیل کرد.

    کاربر: حمید فرقانی