• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    بازدید فرماندار از روند برنامه های ستاد سفر شهرداری پرندک

    دکتر فدایی فرماندار زرندیه با حضور در شهرپرندک از روند برنامه های قابل اجرا توسط ستاد سفر خدمات نوروزی شهرپرندک بازدید کرد .

    کاربر: حمید فرقانی