• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    بازدید مدیر کل مسکن وشهرسازی از سایت مسکن مهر پرندک

    مهندس شارقی مدیر کل مسکن وشهرسازی استان مرکزی به همراه جمعی از مسئولین استان و شهرستان و مهندس ایمانی شهردار پرندک و اعضای شورای اسلامی شهر از سایت مسکن مهر شهرپرندک بازدیدکرده ودر روند مشکلات قرار گرفتند .

    کاربر: حمیدفرقانی