• امروز سه شنبه, 03 مهر 1397 - Tue 09 25 2018
  • شهرداری پرندک

    بازدید مدیر کل مسکن وشهرسازی از سایت مسکن مهر پرندک

    مهندس شارقی مدیر کل مسکن وشهرسازی استان مرکزی به همراه جمعی از مسئولین استان و شهرستان و مهندس ایمانی شهردار پرندک و اعضای شورای اسلامی شهر از سایت مسکن مهر شهرپرندک بازدیدکرده ودر روند مشکلات قرار گرفتند .

    کاربر: حمیدفرقانی