• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    تقدیر و تشکر ئاز شهردار و اعضای شورای اسلامی

    جمعی از ساکنان وشهروندان خیابان 22بهمن شهر در راستای جمع آوری دکل ایرانسل از خیابان فوق با نصب بنر از شهردارو اعضای شورای اسلامی شهر تقدیر وتشکر کردند .

    کاربر: حمید فرقانی