• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    همایش روز زمین پاک

    همایش روز زمین پاک با حضور فرماندار شهرستان ،جمعی از مسئولین شهرستان وشهر پرندک ،گروه های مردم نهاد ،دانش آموزان در محور قدیم تهران ،ساوه محدوده شهر پرندک برگزار گردید.مهندس ایمانی در سطح استان مرکزی به عنوان دومین شهرداری بود که به کمپین بدون زباله پیوست.