• امروز شنبه, 27 مرداد 1397 - Sat 08 18 2018
  • شهرداری پرندک

    گلباران

    با حضور مسئولین شهرستان و مهندس ایمانی شهردار پرندک مزار شهدای محله آسیابک مامونیه گلباران شد .

    کاربر: حمید فرقانی