• امروز شنبه, 27 مرداد 1397 - Sat 08 18 2018
  • شهرداری پرندک

    مراسم سوم خرداد

    مراسم سوم خرداد سالروز آزاد سازی خزمشهر در حسینیه شهدای شهر پرندک برگزار شد .

    کاربر: حمید فرقانی