• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    معرفی پرندک

    شهرپرندک درسال 1375باتصویب هیئت دولت به شهرتبدیل گردید،این شهرازتوابع شهرستان زرندیه که ازشمال به شهرستان شهریار ؛ازجنوب به استان قم،ازشرق به استان تهران در60کیلومتری پایتخت و25کیلومتری شهرپرند واقع گردیده است.جمیعت این شهرقریب به 8000نفربوده ودومین شهرپرجمعیت بعدازمأمونیه می باشد.عبورخط راه آهن تهران -جنوب،تهران -غرب،عبورآزادراه تهران -ساوه،وجاده ترانزیتی تهران به غرب وجنوب غرب کشورازمجاورت این شهر،وجودشرکت باریت فلات ایران ،وجودیکی ازقطب های کشاورزی درعرصه تولید پسته به عنوان نگینی سبزدردل کویر به میزان 7000هکتارباغ پسته با کیفیت عالی وبی نظیر درکشور،شهرک صنعتی پرندک که اولین شهرک صنعتی شهرستان می باشد.وجودپارک شهروپارک جنگلی که یکی ازبزرگترین پارکهای تفریحی شهرستان بوده وهرساله درفصل تابستان پذیرایی مهمانان ومسافرینی ازتمام نقاط شهرستان می باشد.وجودجایگاه سوخت cngکه تنها جایگاه سوخت شهرستان زرندیه می باشد،موسسه آموزش عالی که ازسال 1389 باپذیرش دانشجو آغازبه کارگردیده است ،وجودمنطقه مشکویه که ازدوران اشکانی دارای اثرمیباشدواوج تمدن  این منطقه ازقرن پنجم تاقرن هفتم بوده ودرزمان خودکه یک شهرصنعتی تولیدی سفال بامقیاس زیادبوده است. قدیمی ترین منبعی که به مشکویه اشاره کرده است کتاب الاعلاق النفسیه که درسال 290هجری قمری توسط ابوعلی احمدابن رسته اصفهانی معروف به ابن رسته به رشته تحریر درآورده است.ازدیگراماکن متبرکه این شهر به آستان امامزاده عبدالمطلب میتوان اشاره کرد.