• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
  • شهرداری پرندک

    حضور منصوری در درمانگاه

    محمد رضا منصوری نماینده مردم ساوه وزرندیه د رمجلس شورای اسلامی با حضور د رمرکز بهداشتی ودرمانی موسی ابن جعفر شهرپرندک از نزدیک از این مرکز بازدید کرد.

    کاربر: حمید فرقانی