• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
  • شهرداری پرندک

    مراسم سوم خرداد

    مراسم سوم خرداد سالروز آزاد سازی خزمشهر در حسینیه شهدای شهر پرندک برگزار شد .

    کاربر: حمید فرقانی