• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
  • شهرداری پرندک

    اطلاعات تماس

    اطلاعات تماس

     

    شماره تماس شهرداری:08645282929-08645282546                                                                                                                دورنگار:08645282400                                                                                                                                                          تلفن گویا:137                                                                                                                                                                      سامانه پیام کوتاه:30007957953127