• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
 • شهرداری پرندک

  فرم انتقادات و پیشنهادات مردمی

  نام(*)
  ورودی نامعتبر

  نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر

  تلفن منزل یا محل کار(*)
  ورودی نامعتبر

  تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر

  آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر

  موضوع (*)
  ورودی نامعتبر

  متن(*)
  ورودی نامعتبر

  فایل / تصویر
  ورودی نامعتبر

  پاسخ
  ورودی نامعتبر