• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
  • شهرداری پرندک

    معرفی شهردار

     

    نام ونام خانوادگی شهردار: باقر ایمانی                                                                                                                   تحصیلات: لیسانس معماری