• امروز شنبه, 27 مرداد 1397 - Sat 08 18 2018
  • شهرداری پرندک

    معرفی شهردار

     

    نام ونام خانوادگی شهردار: باقر ایمانی                                                                                                                   تحصیلات: لیسانس معماری