• امروز پنج شنبه, 03 خرداد 1397 - Thu 05 24 2018
  • شهرداری پرندک

    تقدیر وتشکر از مهندس منصوری

    شهرداری وشورای اسلامی شهر پرندک با عنایت به همکاری مهندس منصوری نماینده مردم ساوه وزرندیه د رمجلس شورای اسلامی در پیگیری پروژه های عمرانی شهر با نصب بنر از ایشان تقدیر وتشکر کرد.

    کاربر: حمید فر قانی